Ngày 22 Tháng 6 Năm 2018 - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk
Quản lý Văn bản và Điều hành
Hộp thư điện tử
Liên kết Website
Bản đồ Đắk Lắk
Nhiệm vụ KH&CN đang tiến hành sử dụng ngân sách nhà nước cấp cơ sở

DANH MỤC THÔNG TIN NHIỆM VỤ KH&CN ĐANG TIẾN HÀNH

 

SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2017 - 2018 CẤP CƠ SỞ

 

TT

Tên đề tài

Đơn vị thực hiện

Thời gian

 
 
1

Tạo lập nhãn hiệu Tập thể Tinh dầu sả Ea Tir

Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Ea H’Leo

9/2017

6/2018

 
2

Tạo lập nhãn hiệu chứng nhận Gạo Krông Ana

Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Krông Ana

12/2017

  11/2018

 

3

Xây dựng mô hình trồng thử nghiệm cây Sa Chi (Plukenetia Volubilis) trên địa bàn huyện krông Búk, tỉnh Đắk Lắk

Hội nông dân huyện Krông Búk

8/2017

8/2018

 
4 Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trồng và sơ chế nấm, mộc nhĩ (Auricularia auricula) tại huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk

Trung tâm Dạy nghề huyện Krông Ana

8/2017

8/2018

 

DANH MỤC THÔNG TIN NHIỆM VỤ KH&CN ĐANG TIẾN HÀNH

SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 2016-2017 (Cấp cơ sở)

 

TT

Tên đề tài

Đơn vị thực hiện

Thời gian

 
 

1

Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực địa chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Trường Đại học Tây Nguyên

7/2017

7/2018