Ngày 23 Tháng 4 Năm 2018 Sở Khoa Học Công Nghệ Tỉnh Đắk Lắk
Quản lý Văn bản và Điều hành
Hộp thư điện tử
Liên kết Website
Bản đồ Đắk Lắk
Nhiệm vụ KH&CN đang tiến hành sử dụng ngân sách nhà nước cấp cơ sở

DANH MỤC THÔNG TIN NHIỆM VỤ KH&CN ĐANG TIẾN HÀNH

 

SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2017 - 2018 CẤP CƠ SỞ

 

TT

Tên đề tài

Đơn vị thực hiện

Thời gian

 
 
1

Tạo lập nhãn hiệu Tập thể Tinh dầu sả Ea Tir

Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Ea H’Leo

9/2017

6/2018

 
2

Tạo lập nhãn hiệu chứng nhận Gạo Krông Ana

Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Krông Ana

12/2017

  11/2018

 

3

Xây dựng mô hình trồng thử nghiệm cây Sa Chi (Plukenetia Volubilis) trên địa bàn huyện krông Búk, tỉnh Đắk Lắk

Hội nông dân huyện Krông Búk

8/2017

8/2018

 
4 Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trồng và sơ chế nấm, mộc nhĩ (Auricularia auricula) tại huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk

Trung tâm Dạy nghề huyện Krông Ana

8/2017

8/2018

 

DANH MỤC THÔNG TIN NHIỆM VỤ KH&CN ĐANG TIẾN HÀNH

SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 2016-2017 (Cấp cơ sở)

 

TT

Tên đề tài

Đơn vị thực hiện

Thời gian

 
 

1

Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực địa chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Trường Đại học Tây Nguyên

7/2017

7/2018