Ngày 21 Tháng 8 Năm 2019 - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk
Quản lý Văn bản và Điều hành
Hộp thư điện tử
Chuyên mục KH&CN
Bản tin Thông tin KH&CN
Bản tin KH&CN
Liên kết Website
Bản đồ Đắk Lắk
Chương trình năng suất chất lượng

 

Chương trình hỗ trợ Doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng và khả năng cạnh tranh

 

I. Giai đoạn 2012 - 2015

1) Mục tiêu:

 • Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong hội nhập quốc tế

 • Hỗ trợ doanh nghiệp tăng cường nghiên cứu, đầu tư đổi mới công nghệ, thực hiện chuyển giao công nghệ, áp cụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến.

 • Hỗ trợ doanh nghiệp bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp.

2) Nội dung:

 •  Hỗ trợ tập huấn, đào tạo nâng cao nhận thức và năng lực quản lý

 •  Hỗ trợ triển khai xây dựng, áp dụng các hệ thống quản lý tiên tiến

 •  Hỗ trợ tham gia giải thưởng Chất lượng quốc gia, Hội chợ công nghệ - thiết bị

 •  Hỗ trợ xác lập quyền sở hữu công nghiệp và giống cây trồng mới

 •  Hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu tạo ra công nghệ mới

(Xem chi tiết)

3) Quy chế hoạt động:

Quy chế này quy định về thủ tục xét, cấp kinh phí cho các tổ chức/ cá nhân/ doanh nghiệp (sau đây gọi là doanh nghiệp) thực hiện các nội dung của Chương trình Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng và khả năng cạnh tranh giai đoạn 2012-2015 (sau đây gọi là Chương trình). Hoạt động hỗ trợ kinh phí của Chương trình bao gồm các lĩnh vực sau:

 • Lĩnh vực 1: Đạt chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng HACCP, ISO 14001, ISO 17025, ISO 22000, GAP, TQM, GMP, ISO 9001, OHSAS 18001, SFQ; SA 8000.

 • Lĩnh vực 2: Đạt Giải thưởng Chất lượng Quốc gia, Cúp vàng sản phẩm tại Chợ công nghệ và thiết bị cấp tỉnh, vùng và cấp quốc gia; Giải thưởng hàng Việt Nam chất lượng cao, Hội chợ quốc tế thương hiệu nổi tiếng tại Việt Nam.  

 • Lĩnh vực 3: Xác lập quyền sở hữu công nghiệp và giống cây trồng mới.

 • Lĩnh vực 4: Hỗ trợ đổi mới và tạo ra công nghệ mới, áp dụng cho những công nghệ tiên tiến hiện đại nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hoá, tiết kiệm năng lượng, hạn chế ô nhiễm môi trường.

(Xem chi tiết)

4) Kế hoạch thực hiện:

5) Một số nội dung đã triển khai:

 • HACCP - Phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn: 30 triệu đồng;

 • ISO 14001 - Hệ thống quản lý môi trường: 25 triệu đồng;

 • ISO 17025 - Yêu cầu chung về năng lực của phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn: 25 triệu đồng;

 • ISO 22000 - Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm: 20 triệu đồng;

 • GAP - Thực hành sản xuất nông nghiệp tốt: 20 triệu đồng;

 • TQM: Quản lý chất lượng toàn diện: 20 triệu đồng;

 • GMP: Thực hành sản xuất tốt: 20 triệu đồng;

 • ISO 9001 - Hệ thống quản lý chất lượng - Các yêu cầu: 15 triệu đồng;

 • OHSAS 18001 - Hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp: 15 triệu đồng;

 • SA 8000 - Trách nhiệm xã hội: 15 triệu đồng;

 • SFQ - Chất lượng an toàn thực phẩm: 15 triệu đồng.

 6) Một số biểu mẫu

7) Một số Văn bản

 • Quyết định số 712/QĐ-TTg ngày 21/05/2010 Về việc phê duyệt Chương trình quốc gia "Nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020"

 • Quyết định số 255/QĐ-TTg ngày 22/02/2012 Phê duyệt Dự án "Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng" thuộc Chương trình quốc gia "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020"

 • Quyết định số 2209/QĐ-UBND ngày 23/10/2013 Về việc phê duyệt Đề án khung các nhiệm vụ bảo tồn gen cấp tỉnh thực hiện trong giai đoạn từ năm 2014 đến năm 2020.

II. Giai đoạn 2014 - 2020

1. Dự án "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Đắk Lắk"

- Công văn tuyên truyền Dự án "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Đắk Lắk" giai đoạn 2014 - 2020 (Công văn 141/SKHCN-TĐC ngày 22/3/2016).

- Dự án "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Đắk Lắk" giai đoạn 2014 - 2020 (Quyết định số 176/QĐ-UBND ngày 17/01/2014)

- Kế hoạch tổng thể dự án (Kế hoạch 165/KH-UBND ngày 11/01/2016).

- Quy trình tiếp nhận hồ sơ (Biểu mẫu).

- Quyết định số 1306/QĐ-UBND ngày 13/6/2018 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc thay đổi Phó Trưởng ban thường trực Ban điều hành dự án "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Đắk Lắk giai đọan 2014 - 2020" (Quyết định số 1306/QĐ-UBND ngày 13/6/2018).

Thông báo
Công văn số 148/VSHTT-ĐTTT ngày 30/7/2019 của Viện Khoa học Sở hữu Trí tuệ, V/v đăng thông báo tiếp nhận và thực hiện yêu cầu tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp về sở hữu trí tuệ trên Cổng thông tin điện tử
Mẫu báo cáo kết quả xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 (hoặc 9001:2015) năm 2019
Công văn số 434/SKHCN-CN ngày 25/6/2019 V/v mời tham gia đăng ký xét chọn tôn vinh "Doanh nghiệp đổi mới công nghệ tiêu biểu"
Kế hoạch số 4205/KH-UBND ngày 24/5/2019, Kế hoạch Triển khai các hoạt động "Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6/2019
Kế hoạch số 64/KH-SKHCN ngày 09/4/2019, Tổ chức cuộc thi "tìm hiểu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2019
Công văn số 07/TĐC-QLĐL ngày 08/4/2019 V/v hướng dẫn thực hiện Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN, Thông tư số 08/2018/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ
Công văn số 144/SKHCN-TĐC ngày 21/3/2019 V/v triển khai Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2019
Thông báo số 1880/UBND-TH ngày 11/3/2019 v/v tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình "Cà phê doanh nhân - doanh nghiệp" năm 2019
Thông báo số 24/TB-SKHCN ngày 27/02/2019, Đề xuất Dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi thực hiện từ năm 2020
Công văn số 79/SKHCN-KHTC ngày 21/02/2019 của Sở KH&CN Đắk Lắk v/v xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách KH&CN năm 2020
Thông báo số 20/TB-SKHCN ngày 12/02/2019 về việc đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2020
Thông báo số 07/TB-SKHCN ngày 23/1/2019, Xây dựng danh mục đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở thực hiện năm 2020 đối với các huyện, thị xã, thành phố
Thống kê lượt truy cập
Tổng lượng truy cập
2143869

Bản quyền thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk

Địa chỉ: 15A Trường Chinh - Thành phố Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3.952400 - Fax: 0262.3.952900

Email: vp@khcn.daklak.gov.vn

Website: http://skhcn.daklak.gov.vn

Giấy phép số: 306/GP-BC do Cục Báo Chí - Bộ VHTT&DL cấp ngày 18/07/2007