Ngày 21 Tháng 1 Năm 2018 Sở Khoa Học Công Nghệ Tỉnh Đắk Lắk
Quản lý Văn bản và Điều hành
Hộp thư điện tử
Liên kết Website
Bản đồ Đắk Lắk
Chương trình năng suất chất lượng

 

Chương trình hỗ trợ Doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng và khả năng cạnh tranh

 

I. Giai đoạn 2012 - 2015

1) Mục tiêu:

 • Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong hội nhập quốc tế

 • Hỗ trợ doanh nghiệp tăng cường nghiên cứu, đầu tư đổi mới công nghệ, thực hiện chuyển giao công nghệ, áp cụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến.

 • Hỗ trợ doanh nghiệp bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp.

2) Nội dung:

 •  Hỗ trợ tập huấn, đào tạo nâng cao nhận thức và năng lực quản lý

 •  Hỗ trợ triển khai xây dựng, áp dụng các hệ thống quản lý tiên tiến

 •  Hỗ trợ tham gia giải thưởng Chất lượng quốc gia, Hội chợ công nghệ - thiết bị

 •  Hỗ trợ xác lập quyền sở hữu công nghiệp và giống cây trồng mới

 •  Hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu tạo ra công nghệ mới

(Xem chi tiết)

3) Quy chế hoạt động:

Quy chế này quy định về thủ tục xét, cấp kinh phí cho các tổ chức/ cá nhân/ doanh nghiệp (sau đây gọi là doanh nghiệp) thực hiện các nội dung của Chương trình Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng và khả năng cạnh tranh giai đoạn 2012-2015 (sau đây gọi là Chương trình). Hoạt động hỗ trợ kinh phí của Chương trình bao gồm các lĩnh vực sau:

 • Lĩnh vực 1: Đạt chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng HACCP, ISO 14001, ISO 17025, ISO 22000, GAP, TQM, GMP, ISO 9001, OHSAS 18001, SFQ; SA 8000.

 • Lĩnh vực 2: Đạt Giải thưởng Chất lượng Quốc gia, Cúp vàng sản phẩm tại Chợ công nghệ và thiết bị cấp tỉnh, vùng và cấp quốc gia; Giải thưởng hàng Việt Nam chất lượng cao, Hội chợ quốc tế thương hiệu nổi tiếng tại Việt Nam.  

 • Lĩnh vực 3: Xác lập quyền sở hữu công nghiệp và giống cây trồng mới.

 • Lĩnh vực 4: Hỗ trợ đổi mới và tạo ra công nghệ mới, áp dụng cho những công nghệ tiên tiến hiện đại nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hoá, tiết kiệm năng lượng, hạn chế ô nhiễm môi trường.

(Xem chi tiết)

4) Kế hoạch thực hiện:

5) Một số nội dung đã triển khai:

 • HACCP - Phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn: 30 triệu đồng;

 • ISO 14001 - Hệ thống quản lý môi trường: 25 triệu đồng;

 • ISO 17025 - Yêu cầu chung về năng lực của phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn: 25 triệu đồng;

 • ISO 22000 - Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm: 20 triệu đồng;

 • GAP - Thực hành sản xuất nông nghiệp tốt: 20 triệu đồng;

 • TQM: Quản lý chất lượng toàn diện: 20 triệu đồng;

 • GMP: Thực hành sản xuất tốt: 20 triệu đồng;

 • ISO 9001 - Hệ thống quản lý chất lượng - Các yêu cầu: 15 triệu đồng;

 • OHSAS 18001 - Hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp: 15 triệu đồng;

 • SA 8000 - Trách nhiệm xã hội: 15 triệu đồng;

 • SFQ - Chất lượng an toàn thực phẩm: 15 triệu đồng.

 6) Một số biểu mẫu

7) Một số Văn bản

 • Quyết định số 712/QĐ-TTg ngày 21/05/2010 Về việc phê duyệt Chương trình quốc gia "Nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020"

 • Quyết định số 255/QĐ-TTg ngày 22/02/2012 Phê duyệt Dự án "Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng" thuộc Chương trình quốc gia "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020"

 • Quyết định số 2209/QĐ-UBND ngày 23/10/2013 Về việc phê duyệt Đề án khung các nhiệm vụ bảo tồn gen cấp tỉnh thực hiện trong giai đoạn từ năm 2014 đến năm 2020.

II. Giai đoạn 2014 - 2020

1. Dự án "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Đắk Lắk"

- Công văn tuyên truyền Dự án "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Đắk Lắk" giai đoạn 2014 - 2020 (Công văn 141/SKHCN-TĐC ngày 22/3/2016).

- Dự án "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Đắk Lắk" giai đoạn 2014 - 2020 (Quyết định số 176/QĐ-UBND ngày 17/01/2014)

- Kế hoạch tổng thể dự án (Kế hoạch 165/KH-UBND ngày 11/01/2016).

- Quy trình tiếp nhận hồ sơ (Biểu mẫu).

Thông báo
Công văn 05/TTTK ngày 12/01/2018 V/v thực hiện báo cáo thống kê về khoa học và công nghệ năm 2017
Thông báo số 03/TB-SKHCN ngày 03/01/2018; Đề xuất dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi thực hiện từ năm 2019
Thông báo số 02/TB-SKHCN ngày 02/01/2018; Đề xuất nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp quốc gia năm 2019
Thông báo số 01/TB-SKHCN ngày 02/01/2018; Đề xuất nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh năm 2019
Công văn số 10155/UBND-TH ngày 18/12/2018 của UBND tỉnh Đắk Lắk, V/v hưởng ứng Cuộc thi "Sáng kiến vì Cộng đồng" lần thứ II
Công văn số 08/SKHCN-CNg ngày 03/1/2018 V/v cung cấp thông tin về công tác thực thi quyền sở hữu công nghiệp năm 2017
Công văn số 07/SKHCN-CNg ngày 03/1/2018 V/v báo cáo kết quả hoạt động sáng kiến năm 2017
Công văn về việc tổ chức điều tra thống kê về KH&CN năm 2017
Thông báo nộp Phiếu bổ sung hồ sơ đảng viên năm 2017
Kế hoạch số 666/SKHCN-KH ngày 27/11/2017 V/v tham gia góp ý kiến Dự thảo 02 văn bản Quy phạm pháp luật năm 2017
Thông báo số 162/TB-SKHCN ngày 04/12/2017 V/v thi tuyển chức danh Chánh Thanh tra, Sở KH&CN tỉnh Đắk Lắk
Thông báo 160/TB-SKHCN, V/v Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN thuộc "Chương trình KH&CN trong j điểm cấp Quốc gia phục vụ đổi mới, hiện đại hóa công nghệ khai thác và chế biến khoáng đến năm 2025"
Thông báo số 653/SKHCN-CNg ngày 23/11/2017 V/v báo cáo thực trạng an toàn tiến hành công việc bức xạ, kiểm soát chiếu xạ nghề nghiệp và chiếu xạ công chúng
Công văn 149/SKHCN-CNg ngày 07/4/2017 V/v phổ biến, tuyên truyền Quyết định số 39/QĐ-UBND
Thông báo số 46/TB-SKHCN ngày 24/2/2017 V/v đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp Quốc gia năm 2018
Mẫu báo cáo kết quả nhiệm vụ tháng và kế hoạch tháng
Thống kê lượt truy cập
+ Hiện tại : 61
+ Hôm nay: 61
Tổng lượng truy cập
1284782

Bản quyền thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk

Địa chỉ: 15A Trường Chinh - TP. Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0500.3.952400 - Fax: 0500.3.952900

Email: skhcn@khcn.daklak.gov.vn

Website: skhcn.daklak.gov.vn

Giấy phép số: 306/GP-BC do Cục Báo Chí - Bộ VHTT&DL cấp ngày 18/07/2007