Ngày 22 Tháng 6 Năm 2018 - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk
Quản lý Văn bản và Điều hành
Hộp thư điện tử
Liên kết Website
Bản đồ Đắk Lắk
Danh sách Hội đồng KH&CN

DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH

NHIỆM KỲ VIII (GIAI ĐOẠN 2016-2020)

 

TT

Họ và tên

Học hàm, học vị

Đơn vị công tác

Chức Danh trong Hội đồng

 

1

 

Nguyễn Hải Ninh

Tiến sỹ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk

Chủ tịch

 

2

 

Nguyễn Thanh Nam

Tiến sỹ

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ

Phó Chủ tịch Thường trực

 

3

 

Đặng Tuấn Đạt

Giáo sư,

Tiến sỹ

Hiệu trưởng, Trường Đại học Buôn Ma Thuột

Phó chủ tịch

 

4

 

Vương Hữu Nhi

Tiến sỹ

Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ

 

Phó chủ tịch

 

 

5

 

Phạm Thế Trịnh

Tiến sỹ

TP. Quản lý khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ

Ủy viên, thư ký

 

6

 

Huỳnh Thị Chiến Hòa

Cử nhân

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Ủy viên

 

7

 

Đinh Khắc Tuấn

Tiến sỹ

Hiệu trưởng, Trường chính trị tỉnh

Ủy viên

 

8

 

Nguyễn Duy Thụy

Tiến sỹ

Viện Trưởng Viện Khoa học Xã hội vùng Tây Nguyên

Ủy viên

 

9

 

Trần Đình Quế

Cử nhân

Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh

Ủy viên

 

10

 

Bùi Hữu Thành Cát

Thạc sỹ

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

 

Ủy viên

 

11

H' Lim Niê

Thạc sỹ

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ủy viên

12

Linh Nga Niê K'dăm

Cử nhân

Ủy viên BCH hội văn nghệ dân gian Việt Nam

Ủy viên

13

Vũ Văn Tùng

Thạc sỹ

TP Khoa giáo - Văn xã, Văn phòng UBND tỉnh

Ủy viên

14

Phạm Thọ Dược

Tiến sỹ

Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên

Ủy viên

15

Lê Thị Thành

Bác sỹ CK I

Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ

Ủy viên

16

Nguyễn Trung Thành

Bác sỹ CK II

Phó giám đốc Sở Y tế

Ủy viên

17

Trịnh Đức Minh

Tiến sỹ

Chủ tịch Hiệp Hội cà phê BMT

Ủy viên

18

Huỳnh Quốc Thích

Thạc sỹ

Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Ủy viên

19

Y Ghi Niê

Tiến sỹ

Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật tỉnh

Ủy viên

20

Văn Tiến Dũng

Tiến sỹ

TP. KH & Quan hệ quốc tế - Đại học Tây Nguyên

Ủy viên

21

Nguyễn Anh Dũng

PGS.TS

Viện trưởng Viện CNSH và Môi trường - Đại học Tây nguyên

Ủy viên

22

Trần Vinh

Tiến sỹ

Phó viện trưởng viện KHKT Nông lâm nghiệp Tây Nguyên

Ủy viên

23

Huỳnh Văn Tiến

Thạc sỹ

Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

Ủy viên

24

Phan Xuân Lĩnh

Thạc sỹ

Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy

Ủy viên

25

Trương Công Hồng

Kỹ sư

Phó Giám đốc Sở Công Thương

Ủy viên

26

Nguyễn Ngọc Tuyên

Tiến sỹ

Phó Giám đốc Công ty CP Dược - Vật tư y tế Đắk Lắk

Ủy viên

27

Nguyễn Đăng Quế

Tiến sỹ

Giám đốc Phân viện Khu vực Tây Nguyên - Học viện hành chính Quốc gia

Ủy viên

28

Trần Trung Hiển

Thạc sỹ

Giám đốc Sở Thông tin và truyền thông

Ủy viên

29

Bùi Văn Yên

Thạc sỹ

Trưởng phòng Quản lý ngân sách, Sở Tài chính

Ủy viên

30

Y Ka Nin H'đớk

Tiến sỹ

Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

Ủy viên

 

 Chi tiết Quyết định số 1243/QĐ-UBND ngày 05/5/2016 về việc thành lập Hội đồng KH&CN tỉnh nhiệm kỳ VIII (Giai đoạn 2016-2020)

 

Thông báo
Thông báo số 400/SKHCN-VP ngày 14/6/2018, V/v thực hiện chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 1/9/2017
Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND ngày 27/3/2018; Ban hành quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND ngày 27/3/2018; V/v Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Kế hoạch số 39/KH-SKHCN ngày 23/3/2018; Triển khai Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2018 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Thông báo số 34/TB-SKHCN ngày 15/3/2018 , Tuyển chọn tổ chức cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2018
Thông báo số 110/SKHCN-KHTC ngày 12/3/2018 của Sở KH&CN V/v xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách KH&CN năm 2019
Công văn 314/TĐC-ĐL của Tổng cục TĐC, V/v kiểm định lại cột đo xăng dầu để bán xăng E5 và thực hiện quy định gắn thiết bị in chứng từ bán hàng cho cột đo xăng dầu
Thông báo số 08/TB-SKHCN và 09/TB-SKHCN ngày 09/01/2018 Thông báo xây dựng danh mục đề xuất nhiệm KH&CN cấp cơ sở thực hiện năm 2019 đối với sở ban ngành, đoàn thể và huyện, thị xã, thành phố
Công văn 05/TTTK ngày 12/01/2018 V/v thực hiện báo cáo thống kê về khoa học và công nghệ năm 2017
Thông báo số 03/TB-SKHCN ngày 03/01/2018; Đề xuất dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi thực hiện từ năm 2019
Thông báo số 02/TB-SKHCN ngày 02/01/2018; Đề xuất nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp quốc gia năm 2019
Thông báo số 01/TB-SKHCN ngày 02/01/2018; Đề xuất nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh năm 2019
Công văn số 10155/UBND-TH ngày 18/12/2018 của UBND tỉnh Đắk Lắk, V/v hưởng ứng Cuộc thi "Sáng kiến vì Cộng đồng" lần thứ II
Công văn số 08/SKHCN-CNg ngày 03/1/2018 V/v cung cấp thông tin về công tác thực thi quyền sở hữu công nghiệp năm 2017
Công văn số 07/SKHCN-CNg ngày 03/1/2018 V/v báo cáo kết quả hoạt động sáng kiến năm 2017
Công văn về việc tổ chức điều tra thống kê về KH&CN năm 2017
Thông báo nộp Phiếu bổ sung hồ sơ đảng viên năm 2017
Kế hoạch số 666/SKHCN-KH ngày 27/11/2017 V/v tham gia góp ý kiến Dự thảo 02 văn bản Quy phạm pháp luật năm 2017
Thông báo số 162/TB-SKHCN ngày 04/12/2017 V/v thi tuyển chức danh Chánh Thanh tra, Sở KH&CN tỉnh Đắk Lắk
Thông báo 160/TB-SKHCN, V/v Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN thuộc "Chương trình KH&CN trong j điểm cấp Quốc gia phục vụ đổi mới, hiện đại hóa công nghệ khai thác và chế biến khoáng đến năm 2025"
Thông báo số 653/SKHCN-CNg ngày 23/11/2017 V/v báo cáo thực trạng an toàn tiến hành công việc bức xạ, kiểm soát chiếu xạ nghề nghiệp và chiếu xạ công chúng
Công văn 149/SKHCN-CNg ngày 07/4/2017 V/v phổ biến, tuyên truyền Quyết định số 39/QĐ-UBND
Thông báo số 46/TB-SKHCN ngày 24/2/2017 V/v đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp Quốc gia năm 2018
Thống kê lượt truy cập
Tổng lượng truy cập
1466797

Bản quyền thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk

Địa chỉ: 15A Trường Chinh - TP. Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0500.3.952400 - Fax: 0500.3.952900

Email: skhcn@khcn.daklak.gov.vn

Website: skhcn.daklak.gov.vn

Giấy phép số: 306/GP-BC do Cục Báo Chí - Bộ VHTT&DL cấp ngày 18/07/2007