Ngày 24 Tháng 8 Năm 2019 - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk
Quản lý Văn bản và Điều hành
Hộp thư điện tử
Chuyên mục KH&CN
Bản tin Thông tin KH&CN
Bản tin KH&CN
Liên kết Website
Bản đồ Đắk Lắk
Bản tin địa phương
Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương kiểm tra, đánh giá việc triển khai Nghị quyết số 33-NQ/TW trên địa bàn tỉnh
09:39 30/05/2019

Sáng 29/5, Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương do ông Lê Mạnh Hùng – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy Đắk Lắk về sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Tiếp và làm việc với Đoàn có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh H’Yim Kđoh, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các cơ quan hữu quan trong tỉnh.

 

Các đại biểu tham dự buổi làm việc

 

Theo đánh giá tại buổi làm việc, thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ trong Nghị quyết số 33-NQ/TW. Qua 05 năm triển khai thực hiện Nghị quyết đã tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên và tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò của văn hóa đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Nội dung chương trình thực hiện Nghị quyết được cụ thể hóa bằng các kế hoạch triển khai thực hiện đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở, hằng năm có kiểm tra, giám sát đánh giá kết quả thực hiện.

 

Trên cơ sở Kế hoạch số 91-KH/TU ngày 7/7/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Chương trình số 42-Ctr/TU ngày 26/8/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, toàn tỉnh đã tổ chức học tập, quán triệt cho hơn 200 cán bộ chủ chốt, 100% đảng bộ trực thuộc tổ chức các lớp học tập, quán triệt với gần 75.000 cán bộ, đảng viên và quần chúng tham gia. Năm 2015, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch triển khai 10 Đề án trọng tâm giai đoạn 2015 - 2025 để hiện thực hóa các mục tiêu xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

 

Ông Lê Mạnh Hùng – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại buổi làm việc

 

Việc thực hiện 06 nhiệm vụ nêu trong Nghị quyết đã được Tỉnh ủy quan tâm triển khai đồng bộ, đạt hiệu quả gồm: Xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; xây dựng văn hóa trong chính trị và kinh tế; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động văn hóa; phát triển công nghiệp văn hóa đi đôi với xây dựng, hoàn thiện thị trường văn hóa; hội nhập quốc tế và tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại.

 

Đến nay, số lượng cán bộ của tỉnh được đào tạo nâng cao về chính trị, về chuyên môn được tăng dần theo từng năm khoảng 14.537 cán bộ có trình độ cao. Việc đầu tư cho phát triển Giáo dục và Đào tạo được quan tâm kịp thời, tích cực đổi mới, chất lượng giáo dục chuyển biến rõ nét, công tác giáo dục truyền thống văn hóa, lịch sử địa phương được các cấp, các ngành, địa phương chú trọng. Cùng với việc xây dựng và đào tạo con người, Tỉnh ủy đã tăng cường chỉ đạo các ngành chức năng tiếp tục đẩy mạnh triển khai phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, trọng tâm là phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Thành công của các phong trào đã góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

 

Công tác đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật phục vụ cho hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao đã được đẩy mạnh. Hiện nay đã có 585/608 buôn đồng bào dân tộc thiểu số có nhà văn hóa cộng đồng, 49/184 nhà văn hóa cấp xã, phường, thị trấn. Hằng năm, tỉnh có hơn 70 lễ hội, ngoài ra có Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột được tổ chức định kỳ 02 năm 01 lần với nhiều chương trình văn hóa, nghệ thuật đặc sắc, thúc đẩy quảng bá thương hiệu Cà phê Buôn Ma Thuột đến với bạn bè trong và ngoài nước.

 

Phó Bí Thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn phát biểu tại buổi làm việc

 

Thảo luận tại buổi làm việc, các thành viên Đoàn công tác đã yêu cầu tỉnh tập trung phân tích một số hạn chế trong việc triển khai Nghị quyết như: Việc gắn thực hiện Nghị quyết số 33 với Chỉ thị 05 về học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cách thức triển khai mô hình tiêu biểu; cơ chế, chính sách hỗ trợ khuyến khích cho những người làm văn hóa; chi tiết nguồn lực đầu tư cho thiết chế văn hóa so với ngân sách; thu hút nguồn lực đầu tư phát triển thiết chế văn hóa và sự vào cuộc của các cơ quan báo chí, truyền thông trong việc tuyên truyền các hoạt động liên quan.

 

Về kiến nghị, tỉnh Đắk Lắk đề nghị Trung ương tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, quản lý chặt chẽ hơn nữa lĩnh vực Internet, mạng xã hội, trang thông tin điện tử có nội dung không lành mạnh, tác động tiêu cực đến tư tưởng, tâm trạng của tầng lớp nhân dân; tăng nguồn lực hỗ trợ đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa đối với khu vực nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng dự án ổn định cư trú cho dân di cư ngoài kế hoạch. Ban hành cơ chế đặc thù nhằm bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống của vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

 

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Phạm Minh Tấn đánh giá cao những ý kiến đóng góp từ Đoàn công tác. Trên cơ sở những ý kiến đề xuất tại buổi làm việc, tỉnh Đắk Lắk sẽ tiếp thu và đề ra những giải pháp tích cực tập trung thực hiện Nghị quyết như: Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trên lĩnh vực văn hóa; Nâng cao hiệu lực, hiệu lực quản lý Nhà nước về văn hóa; Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa; Tăng cường nguồn lực cho lĩnh vực văn hóa.

 

Kết luận tại buổi làm việc, ông Lê Mạnh Hùng – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu tỉnh Đắk Lắk cần đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 33 gắn với Chỉ thị 05 và chương trình xây dựng nông thôn mới mà trọng tâm là xây dựng con người nông thôn mới; quan tâm đầu tư nguồn lực cho Giáo dục – Đào tạo và thiết chế văn hóa; tăng cường sự quản lý cấp ủy, chính quyền trong triển khai chương trình hành động gắn với sơ kết, đánh giá, biểu dương tập thể làm tốt; bổ sung các số liệu đầu tư thuộc lĩnh vực y tế, văn hóa, giáo dục chi tiết để đánh giá đưa ra chính sách đầu tư, có kiến nghị cụ thể đến các cấp Trung ương để tăng cường đầu tư cho tỉnh.

 

Theo Daklak.gov.vn

Các tin khác

Hội đồng xét giao trực tiếp đề tài “Nghiên cứu thực trạng nghề dệt thổ cẩm ở Đắk Lắk và đề xuất giải pháp bảo tồn, phát triển” Ký kết hợp tác đầu tư Dự án “Tổ hợp Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao DHN Đắk Lắk” Đắk Lắk tiếp tục dẫn đầu các tỉnh Tây Nguyên về chỉ số cải cách hành chính Khóa đào tạo chuyên gia kiểm tra, đánh giá Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 trong cơ quan hành chính nhà nước đợt 2 năm 2019 Tập huấn nghiệp vụ công tác văn thư lưu trữ năm 2019 Phát động phòng, chống đuối nước trẻ em cấp tỉnh năm 2019 Hội thảo “Kết quả nghiên cứu những yếu tố ảnh hưởng đến khả năng sinh sản trên Voi thuần dưỡng tại Đắk Lắk và đề xuất một số giải pháp khôi phục khả năng sinh sản” Có 27 sản phẩm nằm trong Chương trình mỗi xã một sản phẩm Công bố Quyết định phê duyệt các khu vực cấm, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2019
Thông báo
Công văn số 148/VSHTT-ĐTTT ngày 30/7/2019 của Viện Khoa học Sở hữu Trí tuệ, V/v đăng thông báo tiếp nhận và thực hiện yêu cầu tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp về sở hữu trí tuệ trên Cổng thông tin điện tử
Mẫu báo cáo kết quả xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 (hoặc 9001:2015) năm 2019
Công văn số 434/SKHCN-CN ngày 25/6/2019 V/v mời tham gia đăng ký xét chọn tôn vinh "Doanh nghiệp đổi mới công nghệ tiêu biểu"
Kế hoạch số 4205/KH-UBND ngày 24/5/2019, Kế hoạch Triển khai các hoạt động "Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6/2019
Kế hoạch số 64/KH-SKHCN ngày 09/4/2019, Tổ chức cuộc thi "tìm hiểu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2019
Công văn số 07/TĐC-QLĐL ngày 08/4/2019 V/v hướng dẫn thực hiện Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN, Thông tư số 08/2018/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ
Công văn số 144/SKHCN-TĐC ngày 21/3/2019 V/v triển khai Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2019
Thông báo số 1880/UBND-TH ngày 11/3/2019 v/v tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình "Cà phê doanh nhân - doanh nghiệp" năm 2019
Thông báo số 24/TB-SKHCN ngày 27/02/2019, Đề xuất Dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi thực hiện từ năm 2020
Công văn số 79/SKHCN-KHTC ngày 21/02/2019 của Sở KH&CN Đắk Lắk v/v xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách KH&CN năm 2020
Thông báo số 20/TB-SKHCN ngày 12/02/2019 về việc đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2020
Thông báo số 07/TB-SKHCN ngày 23/1/2019, Xây dựng danh mục đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở thực hiện năm 2020 đối với các huyện, thị xã, thành phố
Thống kê lượt truy cập
Tổng lượng truy cập
2151117

Bản quyền thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk

Địa chỉ: 15A Trường Chinh - Thành phố Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3.952400 - Fax: 0262.3.952900

Email: vp@khcn.daklak.gov.vn

Website: http://skhcn.daklak.gov.vn

Giấy phép số: 306/GP-BC do Cục Báo Chí - Bộ VHTT&DL cấp ngày 18/07/2007