Ngày 13 Tháng 11 Năm 2018 - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk
Quản lý Văn bản và Điều hành
Hộp thư điện tử
Chuyên mục KH&CN
Bản tin Thông tin KH&CN
Bản tin KH&CN
Liên kết Website
Bản đồ Đắk Lắk
Quản lý khoa học
Hội đồng đánh giá đề nghị vay vốn từ Quỹ KH&CN cho dự án: “Ứng dụng khoa học kỹ thuật để sản xuất nấm Linh chi (Ganodermalucidum) và nấm Bào ngư (Pleurotusostreatus) quy mô công nghiệp”
03:36 20/06/2018

Sáng ngày 19/6, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức Hội đồng đánh giá dự án KH&CN đề nghị cho vay vốn từ Quỹ KH&CN của dự án: “Ứng dụng khoa học kỹ thuật để sản xuất nấm Linh chi (Ganodermalucidum) và nấm Bào ngư (Pleurotusostreatus) quy mô công nghiệp”. Dự án do Công ty TNHH Công nghệ Nấm Đắk Lắk thực hiện.

 

TS. Vương Hữ Nhi – PGĐ Sở KH&CN, đại diện cơ quan quản lý

TS. Vương Hữu Nhi – Phó Giám đốc Sở KH&CN, đại diện cơ quan quản lý

 

Việt Nam là một nước nhiệt đới, có độ ẩm cao, điều kiện tự nhiên rất thích hợp trong việc nuôi trồng nhiều loại nấm trong đó có nấm Linh Chi, nấm Bào ngư (nấm Sò). Bên cạnh đó nước ta có nguồn nguyên liệu dùng làm cơ chất rất dồi dào để nuôi trồng các loại nấm ăn và nấm dược liệu... Sản lượng nấm hàng năm nước ta khoảng 250.000 tấn, kim ngạnh xuất khẩu khoảng 25-30 triệu USD (không tính xuất khẩu tiểu ngạch). Chúng ta cơ bản đã làm chủ được công nghệ nhân giống và sản xuất đối với các loại nấm chủ lực, thị trường tiêu thụ nấm rộng mở. Chính vì thế, ngày 16 tháng 04 năm 2012, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 439/QĐ–TTg, đưa sản phẩm nấm ăn và nấm dược liệu vào Danh mục sản phẩm Quốc gia, được ưu tiên đầu tư phát triển.

 

Ở địa bàn tỉnh Đắk Lắk, có hàng trăm trang trại sản xuất nấm nhưng chủ yếu là với quy mô nông hộ, ít áp dụng các thành tựu KH&CN làm cho tỉ lệ hao hụt lớn trong quá trình sản xuất, chưa thể hiện được nguồn gốc xuất xứ. Vì vậy việc sản xuất nấm theo quy mô công nghiệp, đảm bảo an toàn, biết rõ nguồn gốc của sản phẩm là rất cần thiết. Phù hợp với mục tiêu, nội dung của dự án.

 

Ông Phạm Đức Oanh - đại diện Ban chủ nhiệm dự án báo cáo thuyết minh dự án

 

Công nghệ lựa chọn của dự án là công nghệ nuôi trồng nấm Linh chi và nấm Bào ngư (nấm sò) từ giai đoạn nấm giống đến sản xuất thành sản phẩm cuối cùng, đảm bảo sản phẩm có chất lượng phục vụ cho nhu cầu của thị trường trong và ngoài tỉnh. Với qui mô 6.0 tấn nấm Linh chi khô/năm - 161.0 tấn nấm Bào ngư tươi/năm.

 

Tổng vốn đầu tư để triển khai Dự án: 1.600.000.000 đồng, trong đó: Vốn vay từ Quỹ KH&CN là 800.000.000 đồng.

 

TS. Nguyễn Văn Thường – Chủ tịch Hội đồng

TS. Nguyễn Văn Thường – Chủ tịch Hội đồng

 

Qua trình bày thuyết minh của Ban chủ nhiệm dự án, Hội đồng đánh giá đã thảo luận và thống nhất: Đối tượng vay vốn, công nghệ nhân giống và sản xuất nấm Linh chi (Ganoderma lucidum) và Bào ngư (Pleurotus ostreatus) của dự án được chuyển giao từ Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển nấm - Viện Di truyền Nông nghiệp là phù hợp. Tuy nhiên cần minh chứng thêm hồ sơ trong thuyết minh dự án, bổ sung các hồ sơ liên quan theo góp ý của Hội đồng và đảm bảo theo yêu cầu tại Quyết định 09/2017/QĐ-UBND ngày 09/3/2018 của UBND tỉnh Đắk Lắk và Thông tư số 14/2016/TT-BKHCN ngày 30/6/2016 của Bộ KH&CN. Làm cơ sở để trình Ban quản lý Quỹ Phát triển KH&CN tỉnh xem xét thực hiện các bước tiếp theo.


Cát Lâm - Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN

Các tin khác

Hội đồng tư vấn giao trực tiếp đề tài: “Nghiên cứu giải pháp tăng cường thực hiện chính sách thu hút nhân tài ở tỉnh Đắk Lắk” Hội đồng khoa học tư vấn giao trực tiếp đề tài: “Tỷ lệ hiện mắc và một số yếu tố nguy cơ đột quỵ não trong cộng đồng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk” Hội đồng tư vấn giao trực tiếp đề tài cấp tỉnh: “Nghiên cứu sản xuất men rượu cần trên cơ sở tri thức bản địa đồng bào người Ê đê trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk” Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp tỉnh “Tuyển chọn giống và chuyển giao các biện pháp canh tác tổng hợp nhằm nâng cao hiệu quản sản xuất Mía cho vùng đồng bào dân tộc huyện M’Đrắk - tỉnh Đắk Lắk” Hội đồng nghiệm thu dự án cấp Quốc gia “Hoàn thiện công nghệ và thiết bị sản xuất bột ca cao và các sản phẩm chocolate quy mô công nghiệp tại tỉnh Đắk Lắk” Hội đồng tư vấn giao trực tiếp đề tài cấp tỉnh “Đánh giá tiềm lực Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk” Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh sơ kết 6 tháng đầu năm và định hướng hoạt động trong 6 tháng cuối năm 2017 Hội đồng tư vấn giao trực tiếp đề tài cấp tỉnh “Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ để chế biến đồ uống trà túi lọc từ (rễ, thân, măng…) của cây măng tây làm đồ uống chức năng tại tỉnh Đắk Lắk” Hội đồng tư vấn tuyển chọn giao trực tiếp đề tài KH&CN cấp tỉnh “Nghiên cứu giải pháp tăng cường hợp tác công – tư trong cung ứng dịch vụ công trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk” Nghiệm thu đề tài: “Ứng dụng bộ công cụ dự báo lũ và cảnh báo ngập lụt sau hạ du do xả lũ gây ra cho các hồ chứa thủy lợi vừa và nhỏ ở khu vực tỉnh Đắk Lắk”
Thông báo
Thông báo V/v viết thu hoạch các kết quả học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị TW 7, khóa XII của Đảng
Thông báo 139/TB-SKHCN ngày 06/9/2018, V/v kiểm tra kết quả xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại các cơ quan HCNN trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Thông báo 137/TB-SKHCN ngày 31/8/2018, V/v niêm yết và thực hiện 39 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk
Thông báo số 127/TB-SKHCN ngày 14/8/2018, Đề xuất nhiệm vụ tham gia Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ đến năm 2020 bắt đầu thực hiện từ năm 2019
Công văn số 30/TĐC-QLĐL ngày 18/7/2018 của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng V/v hướng dẫn thực hiện Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN; Thông tư số 08/2018/TT-BKHCN, ngày 15/6/2018 của Bộ KH&CN
Thông báo số 82/TB-SKHCN ngày 11/5/2018 V/v niêm yết và thực hiện 45 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở KH&CN tỉnh Đắk Lắk
Thông báo số 400/SKHCN-VP ngày 14/6/2018, V/v thực hiện chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 1/9/2017
Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND ngày 27/3/2018; Ban hành quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND ngày 27/3/2018; V/v Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Kế hoạch số 39/KH-SKHCN ngày 23/3/2018; Triển khai Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2018 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Thông báo số 34/TB-SKHCN ngày 15/3/2018 , Tuyển chọn tổ chức cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2018
Thông báo số 110/SKHCN-KHTC ngày 12/3/2018 của Sở KH&CN V/v xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách KH&CN năm 2019
Công văn 314/TĐC-ĐL của Tổng cục TĐC, V/v kiểm định lại cột đo xăng dầu để bán xăng E5 và thực hiện quy định gắn thiết bị in chứng từ bán hàng cho cột đo xăng dầu
Thông báo số 03/TB-SKHCN ngày 03/01/2018; Đề xuất dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi thực hiện từ năm 2019
Thông báo số 02/TB-SKHCN ngày 02/01/2018; Đề xuất nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp quốc gia năm 2019
Thông báo số 01/TB-SKHCN ngày 02/01/2018; Đề xuất nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh năm 2019
Công văn số 10155/UBND-TH ngày 18/12/2017 của UBND tỉnh Đắk Lắk, V/v hưởng ứng Cuộc thi "Sáng kiến vì Cộng đồng" lần thứ II
Kế hoạch số 666/SKHCN-KH ngày 27/11/2017 V/v tham gia góp ý kiến Dự thảo 02 văn bản Quy phạm pháp luật năm 2017
Thông báo 160/TB-SKHCN, V/v Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN thuộc "Chương trình KH&CN trọng điểm cấp Quốc gia phục vụ đổi mới, hiện đại hóa công nghệ khai thác và chế biến khoáng đến năm 2025"
Thống kê lượt truy cập
Tổng lượng truy cập
1687753

Bản quyền thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk

Địa chỉ: 15A Trường Chinh - Thành phố Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3.952400 - Fax: 0262.3.952900

Email: vp@khcn.daklak.gov.vn

Website: http://skhcn.daklak.gov.vn

Giấy phép số: 306/GP-BC do Cục Báo Chí - Bộ VHTT&DL cấp ngày 18/07/2007