Ngày 18 Tháng 1 Năm 2019 - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk
Quản lý Văn bản và Điều hành
Hộp thư điện tử
Chuyên mục KH&CN
Bản tin Thông tin KH&CN
Bản tin KH&CN
Liên kết Website
Bản đồ Đắk Lắk
Quản lý khoa học
Hội đồng đánh giá, nghiệm thu kết quả đề tài: Nghiên cứu hoàn thiện giải pháp phát triển nông lâm nghiệp hai huyện biên giới Buôn Đôn và Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk
07:52 27/10/2018

Ngày 23/10, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội đồng đánh giá, nghiệm thu kết quả đề tài: "Nghiên cứu hoàn thiện giải pháp phát triển nông lâm nghiệp hai huyện biên giới Buôn Đôn và Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk”. Đề tài do Học viện Nông nghiệp Việt Nam chủ trì. Chủ nhiệm đề tài là Ts. Quyền Đình Hà.

 

Toàn cảnh Hội đồng

Toàn cảnh Hội đồng

 

Mục tiêu của đề tài là: Đánh giá thực trạng phát triển nông lâm nghiệp của hai huyện biên giới Buôn Đôn và Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk, từ đó đề xuất hoàn thiện các giải pháp cho phát triển nông lâm nghiệp hai huyện biên giới Buôn Đôn và Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk trong thời gian tới. Mục tiêu cụ thể gồm: Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn phát triển nông lâm nghiệp cho hai huyện biên giới Buôn Đôn và Ea Súp; Xác định được thực trạng phát triển nông lâm nghiệp của hai huyện biên giới Buôn Đôn và Ea Súp; Đề xuất hoàn thiện các giải pháp cho phát triển nông lâm nghiệp của hai huyện biên giới Buôn Đôn và Ea Súp trong thời gian tới.

 

Nội dung nghiên cứu: 1) Cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển nông lâm nghiệp. 2) Tổng quan về phát triển kinh tế xã hội của hai huyện biên giới Buôn Đôn và Ea Súp; Thực trạng các giải pháp phát triển nông lâm nghiệp tại hai huyện Buôn Đôn và Ea Súp; Thực trạng phát triển nông lâm nghiệp trên địa bàn hai huyện Buôn Đôn và Ea Súp; Các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển nông lâm nghiệp trên địa bàn hai huyện Buôn Đôn và Ea Súp. 3) Đề xuất các giải pháp thích hợp cho phát triển nông lâm nghiệp của hai huyện biên giới Buôn Đôn và Ea Súp trong thời gian tới.

 

Toàn cảnh Hội đồng

Đại diện Ban Chủ nhiệm đề tài báo cáo kết quả thực hiện

 

Kết quả đề tài đã Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn phát triển nông lâm nghiệp cho hai huyện biên giới Buôn Đôn và Ea Súp thể hiện qua 04 chuyên đề báo cáo; Xác định được thực trạng phát triển nông lâm nghiệp trên địa bàn hai huyện Buôn Đôn và Ea Súp thông qua 16 chuyên đề báo cáo; Đề xuất hoàn thiện các giải pháp cho phát triển nông lâm nghiệp của hai huyện biên giới Buôn Đôn và Ea Súp trong thời gian tới với 05 chuyên đề báo cáo. Báo cáo khoa học tổng kết đề tài, 02 bài báo khoa học, 02 bản kiến nghị các giải pháp góp phần làm tài liệu tham khảo cho công tác giảng dạy, các nhà quản lý tham khảo xây dựng chiến lược phát triển nông lâm nghiệp của tỉnh.

 

Ts. Đinh Khắc Tuấn - Chủ tịch Hội đồng kết luận ý kiến của thành viên Hội đồng
Ts. Đinh Khắc Tuấn - Chủ tịch Hội đồng kết luận ý kiến của thành viên Hội đồng

 

Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu xếp loại Khá. Tuy nhiên, các thành viên Hội đồng đã chỉ ra những hạn chế, tồn tại cần hoàn thiện và bổ sung vào báo cáo theo quy định của một báo cáo khoa học.

 

Cát Lâm (Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN)

Các tin khác

Hội đồng nghiệm thu đề tài "Ứng dụng Công nghệ sinh học trong nhân giống Lan gấm (Anoectochinus Sp.) trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk) Hội đồng xét giao trực tiếp đề tài cấp tỉnh “Giải pháp nâng cao hiệu quả xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào TDBV ANTQ trong vùng ĐBDTTS trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk” Nghiệm thu đề tài: Nghiên cứu đánh giá một số giống lúa có khả năng chịu hạn và các biện pháp canh tác tổng hợp cho vùng khó khăn về nước tưới tại huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk Nghiệm thu dự án: Ứng dụng các quy trình công nghệ và giải pháp thị trường nhằm xây dựng mô hình phát triển chăn nuôi bò thịt tại một số xã đặc biệt khó khăn ở huyện Ea Súp và Buôn Đôn Hội đồng tư vấn xét giao trực tiếp đề tài cấp tỉnh: “Đánh giá thực trạng và nhu cầu khởi nghiệp, đề xuất các giải pháp thúc đẩy khởi nghiệp và chính sách HTDN khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk” Hội đồng tư vấn xét giao trực tiếp đề tài cấp tỉnh: “Nghiên cứu đánh giá chất lượng cây ăn quả có múi trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk” Hội đồng tư vấn nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh: “Nghiên cứu chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất nông nghiệp trong điều kiện biến đổi khí hậu tại tỉnh Đắk Lắk” Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh sơ kết hoạt động giữa nhiệm kỳ VIII Hội đồng đánh giá đề nghị vay vốn từ Quỹ KH&CN cho dự án: “Ứng dụng khoa học kỹ thuật để sản xuất nấm Linh chi (Ganodermalucidum) và nấm Bào ngư (Pleurotusostreatus) quy mô công nghiệp” Hội đồng tư vấn giao trực tiếp đề tài: “Nghiên cứu giải pháp tăng cường thực hiện chính sách thu hút nhân tài ở tỉnh Đắk Lắk”

Bản quyền thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk

Địa chỉ: 15A Trường Chinh - Thành phố Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3.952400 - Fax: 0262.3.952900

Email: vp@khcn.daklak.gov.vn

Website: http://skhcn.daklak.gov.vn

Giấy phép số: 306/GP-BC do Cục Báo Chí - Bộ VHTT&DL cấp ngày 18/07/2007