Ngày 24 Tháng 10 Năm 2018 - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk
Quản lý Văn bản và Điều hành
Hộp thư điện tử
Chuyên mục KH&CN
Bản tin Thông tin KH&CN
Bản tin KH&CN
Liên kết Website
Bản đồ Đắk Lắk
Nhiệm vụ KH&CN
Nghiên cứu giải pháp hợp tác công - tư trong cung ứng dịch vụ công trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
04:08 25/12/2017

1. Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu giải pháp hợp tác công - tư trong cung ứng dịch vụ công trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

2. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính – Học viện Hành chính Quốc gia

     Địa chỉ:77 Nguyễn Chí Thanh - Đống Đa - Hà Nội

3. Chủ nhiệm nhiệm vụ: PGS.TS. Đặng Khắc Ánh

4. Mục tiêu nghiên cứu:

       Phân tích thực trạng, các yếu tổ ảnh hưởng trong việc thực hiện mô hình hợp tác công-tư trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk và đề xuất các giải pháp triển khai mô hình hợp tác công-tư trong cung cấp dịch vụ công tại địa phương trong giai đoạn tới.

5. Nội dung nghiên cứu chính:

Nội dung 1: Xây dựng khung lý thuyết về hợp tác công-tư.

Nội dung 2: Đánh giá thực trạng  việc triển khai hợp tác công-tư trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ công ở tỉnh Đắk Lắk trên cơ sở các chỉ số cụ thể được xem xét tại Nội dung 1.

Nội dung 3: Đề xuất phương hướng và giải pháp triển khai mô hình hợp tác công-tư trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

6. Lĩnh vực nghiên cứu:

MS: 5,6 – Khoa học xã hội và nhân văn

7. Phương pháp nghiên cứu:

- Phương pháp nghiên cứu thư viện: Tổng hợp có chọn lọc các tài liệu lý luận và các số liệu báo cáo thống kê đã có ở các nguồn tư liệu thứ cấp. Phương pháp này được áp dụng để xây dựng khung lý luận về hợp tác công-tư và kinh nghiệp của các quốc gia và địa phương trong việc triển khai mô hình hợp tác công-tư.

-Phương pháp thu thập dữ liệu thực tế:

+ Đối với số liệu thứ cấp: Khai thác, sử dụng các báo cáo; dữ liệu thống kê chính thức của cơ quan thống kê nhà nước và thu thập số liệu qua một số nguồn thông tin khác như phương tiện thông tin đại chúng, mạng Internet.

+ Đối với số liệu sơ cấp: Các thông tin, số liệu được thu thập thông qua phương pháp phỏng vấn sâu một số chuyên gia và điều tra theo bảng hỏi.

- Phương pháp phân tích số liệu: Sử dụng phương pháp nghiên cứu thống kê, tổng hợp, phân tích hệ thống và so sánh.

- Phương pháp chuyên gia: Tham khảo ý kiến của lãnh đạo chủ chốt của tỉnh và lấy ý kiến của các chuyên gia thông qua các hội thảo, tọa đàm.

Dự kiến sẽ tổ chức 02 Hội thảo khoa học với sự tham gia của các nhà quản lý và các nhà khoa học am hiểu về lĩnh vực được nghiên cứu (01 tại Hà Nội và 01 tại thành phố ban Mê Thuột) để lấy ý kiến chuyên gia.

- Phương pháp dự báo: Dự báo dựa vào thông tin của chiến lược, kế hoạch và thông tin từ các tổ chức cung cấp thông tin dự báo trong nước và quốc tế.   

Phương pháp phân tích SWOT được sử dụng để đánh giá cơ hội, thách thức cũng như điểm mạnh và điểm yếu của tỉnh trong thu hút đầu tư.

8. Sản phẩm khoa học và công nghệ dự kiến:

- Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu

- Báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu

- Báo cáo kiến nghị

- Báo cáo kết quả điều tra xã hội học

- Báo cáo các chuyên đề:

+ Báo cáo về thực trạng

+ Báo cáo về giải pháp

- Kỷ yếu Hội thảo

- Bài báo khoa học phản ánh kết quả nghiên cứu.

9. Thời gian thực hiện: 18 tháng (từ 7/2017 đến 12/2018).

 

Các tin khác

Nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong trồng trọt Hà thủ ô đỏ (Polygonummultiflorum (Thumb.) Haraldson.) tại vùng đồng bào dân tộc tỉnh Đắk Lắk Sản xuất thử nghiệm cây Hồng hoa (Hibiscus sabdariffa L.) tại huyện Lắk và Buôn Đôn tỉnh Đắk Lắk Đánh giá khả năng cung cấp nước mặt của hệ thống sông, suối và hồ đập phục vụ nông nghiệp tại các vùng có nguy cơ hạn hán cao của tỉnh Đắk Lắk Nghiên cứu đặc điểm sinh học, thử nghiệm nuôi thuần hóa và sản xuất giống cá Rô cờ (Osphronemusexodon Roberts, 1994) tại Đắk Lắk Nghiên cứu phát triển hệ thống mô hình hóa và quản lý hiện vật, bảo tàng, di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Nghiên cứu chế tạo máy bay không người lái, phục vụ sản xuất nông nghiệp trong điều kiện biến đổi khí hậu tại tỉnh Đắk Lắk Xây dựng mô hình trồng thử nghiệm cây Sa chi (Plukenetia Volubilis) trên địa bàn huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trồng và sơ chế nấm Mộc nhĩ (Auricularia auricular) tại huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk Ứng dụng công nghệ lò trung tần trong công đoạn nấu luyện gang để sản xuất các sản phẩm gang đúc tại Đắk Lắk Ứng dụng bộ công cụ dự báo lũ và cảnh báo ngập lụt sau hạ du do xả lũ gây ra cho các hồ chứa thủy lợi vừa và nhỏ ở khu vực tỉnh Đắk Lắk
Thông báo
Thông báo V/v viết thu hoạch các kết quả học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị TW 7, khóa XII của Đảng
Thông báo 139/TB-SKHCN ngày 06/9/2018, V/v kiểm tra kết quả xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại các cơ quan HCNN trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Thông báo 137/TB-SKHCN ngày 31/8/2018, V/v niêm yết và thực hiện 39 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk
Thông báo số 127/TB-SKHCN ngày 14/8/2018, Đề xuất nhiệm vụ tham gia Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ đến năm 2020 bắt đầu thực hiện từ năm 2019
Công văn số 30/TĐC-QLĐL ngày 18/7/2018 của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng V/v hướng dẫn thực hiện Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN; Thông tư số 08/2018/TT-BKHCN, ngày 15/6/2018 của Bộ KH&CN
Thông báo số 82/TB-SKHCN ngày 11/5/2018 V/v niêm yết và thực hiện 45 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở KH&CN tỉnh Đắk Lắk
Thông báo số 400/SKHCN-VP ngày 14/6/2018, V/v thực hiện chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 1/9/2017
Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND ngày 27/3/2018; Ban hành quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND ngày 27/3/2018; V/v Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Kế hoạch số 39/KH-SKHCN ngày 23/3/2018; Triển khai Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2018 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Thông báo số 34/TB-SKHCN ngày 15/3/2018 , Tuyển chọn tổ chức cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2018
Thông báo số 110/SKHCN-KHTC ngày 12/3/2018 của Sở KH&CN V/v xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách KH&CN năm 2019
Công văn 314/TĐC-ĐL của Tổng cục TĐC, V/v kiểm định lại cột đo xăng dầu để bán xăng E5 và thực hiện quy định gắn thiết bị in chứng từ bán hàng cho cột đo xăng dầu
Thông báo số 03/TB-SKHCN ngày 03/01/2018; Đề xuất dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi thực hiện từ năm 2019
Thông báo số 02/TB-SKHCN ngày 02/01/2018; Đề xuất nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp quốc gia năm 2019
Thông báo số 01/TB-SKHCN ngày 02/01/2018; Đề xuất nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh năm 2019
Công văn số 10155/UBND-TH ngày 18/12/2017 của UBND tỉnh Đắk Lắk, V/v hưởng ứng Cuộc thi "Sáng kiến vì Cộng đồng" lần thứ II
Kế hoạch số 666/SKHCN-KH ngày 27/11/2017 V/v tham gia góp ý kiến Dự thảo 02 văn bản Quy phạm pháp luật năm 2017
Thông báo 160/TB-SKHCN, V/v Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN thuộc "Chương trình KH&CN trọng điểm cấp Quốc gia phục vụ đổi mới, hiện đại hóa công nghệ khai thác và chế biến khoáng đến năm 2025"
Thống kê lượt truy cập
Tổng lượng truy cập
1655623

Bản quyền thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk

Địa chỉ: 15A Trường Chinh - Thành phố Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3.952400 - Fax: 0262.3.952900

Email: vp@khcn.daklak.gov.vn

Website: http://skhcn.daklak.gov.vn

Giấy phép số: 306/GP-BC do Cục Báo Chí - Bộ VHTT&DL cấp ngày 18/07/2007