Ngày 22 Tháng 4 Năm 2019 - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk
Quản lý Văn bản và Điều hành
Hộp thư điện tử
Chuyên mục KH&CN
Bản tin Thông tin KH&CN
Bản tin KH&CN
Liên kết Website
Bản đồ Đắk Lắk
Phòng Kinh tế - Hạ tầng

DANH SÁCH PHÒNG KINH TẾ HẠ TẦNG TỈNH ĐẮK LẮK

 

STT

ĐƠN VỊ

P. KTHT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SĐT

1

TP BUÔN MA THUỘT

3.950.867

Trương Thái Bình

Trưởng phòng

0905.176974

2

THỊ XÃ BUÔN HỒ

3.870.374

Y Chinh Mlô

Trưởng phòng

0905.263852

3

HUYỆN BUÔN ĐÔN

3.789.044

Nguyễn Duy Hoài

Trưởng phòng

0917.985657

4

HUYỆN EA SÚP

3.688.215

Nguyễn Văn Tuyên

Trưởng phòng

02623.688215

5

HUYỆN MDRĂK

3.737.389

Võ Văn Ánh

P. Trưởng phòng

0983.110054

6

HUYỆN KRÔNG BÔNG

3.732.321

Trần Xuân Thủy

Trưởng phòng

0914.032552

7

HUYỆN CƯ M’GAR

3.834.071

Trần Tấn Anh

Trưởng phòng

0905.165657

8

HUYỆN KRÔNG NĂNG

3.675.280

Lê Đức Ánh

Trưởng phòng

0905.051.107

9

HUYỆN LẮK

3.586.527

Nguyễn Anh Tú

Trưởng phòng

0903.549.990

10

HUYỆN KRÔNG ANA

3.637.846

Mai Văn Phương

Trưởng phòng

0989.435139

11

HUYỆN EA KAR

3.627.827

Nguyễn Tấn Lượng

Trưởng phòng

0913.498986

12

HUYỆN CƯ KUIN

3.640.549

Vũ Thanh Hưng

Trưởng phòng

0942.876797

13

HUYỆN EA H’LEO

3.777.308

Nguyễn Đức Thịnh

Trưởng phòng

0982.612339

14

HUYỆN KRÔNG BÚK

3.574.486

Phan Hoàng Lâm

Trưởng phòng

0905.338241

15

HUYỆN KRÔNG PẮK

3.521.484

Nguyễn Thị Thu Hương

Trưởng phòng

0916.096868

Thông báo
Công văn số 144/SKHCN-TĐC ngày 21/3/2019 V/v triển khai Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2019
Công văn số 315/SCT-QLNL ngày 21/3/2019 của Sở Công thương v/v phối hợp tổ chức triển khai hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2019
Thông báo số 1880/UBND-TH ngày 11/3/2019 v/v tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình "Cà phê doanh nhân - doanh nghiệp" năm 2019
Thông báo số 24/TB-SKHCN ngày 27/02/2019, Đề xuất Dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi thực hiện từ năm 2020
Thông báo số 22/TB-SKHCN ngày 21/02/2019 về việc đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp Quốc gia năm 2020
Công văn số 79/SKHCN-KHTC ngày 21/02/2019 của Sở KH&CN Đắk Lắk v/v xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách KH&CN năm 2020
Thông báo số 20/TB-SKHCN ngày 12/02/2019 về việc đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2020
Thông báo số 07/TB-SKHCN ngày 23/1/2019, Xây dựng danh mục đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở thực hiện năm 2020 đối với các huyện, thị xã, thành phố
Thông báo số 83 - TB/ĐU ngày 18/12/2018 của Đảng ủy Sở KH&CN, V/v kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2018 đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp
Thông báo 177/TB-SKHCN ngày 05/12/2018, Đề xuất nhiệm vụ thuộc "Chương trình KH&CN trọng điểm cấp Quốc gia phục vụ đổi mới, hiện đại hóa công nghệ khai thác, chế biến khoáng sản đến năm 2025"
Thông báo 171/TB-SKHCN, V/v xây dựng thuyết minh Dự án "Tạo lập nhãn hiệu chứng nhận gà thịt Ea Kar" thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển TSTT tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2015-2020
Thông báo số 167/TB-SKHCN ngày 13/11/2018, tuyển chọn tổ chức cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2019
Thống kê lượt truy cập
Tổng lượng truy cập
1894465

Bản quyền thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk

Địa chỉ: 15A Trường Chinh - Thành phố Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3.952400 - Fax: 0262.3.952900

Email: vp@khcn.daklak.gov.vn

Website: http://skhcn.daklak.gov.vn

Giấy phép số: 306/GP-BC do Cục Báo Chí - Bộ VHTT&DL cấp ngày 18/07/2007