Ngày 21 Tháng 1 Năm 2018 Sở Khoa Học Công Nghệ Tỉnh Đắk Lắk
Quản lý Văn bản và Điều hành
Hộp thư điện tử
Liên kết Website
Bản đồ Đắk Lắk
Phòng Kinh tế - Hạ tầng

DANH SÁCH PHÒNG KINH TẾ HẠ TẦNG TỈNH ĐẮK LẮK

 

STT

ĐƠN VỊ

P. KTHT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SĐT

1

TP BUÔN MA THUỘT

3.950.867

Nguyễn Thanh Liêm

Trưởng phòng

 

2

THỊ XÃ BUÔN HỒ

3.870.374

Đoàn Văn Tân

Trưởng phòng

0914.067.910

3

HUYỆN BUÔN ĐÔN

3.789.044

Nguyễn Đình Tương

Trưởng phòng

0903.555.597

4

HUYỆN EA SÚP

3.688.215

Hoàng Thế Nghị

Trưởng phòng

0914 122 675

5

HUYỆN MDRĂK

3.737.389

Nguyễn Hữu Quỳ

Trưởng phòng

0905.139.840

6

HUYỆN KRÔNG BÔNG

3.732.321

Đinh Vạn Thắng

Trưởng phòng

0914.018.620

7

HUYỆN CƯ M’GAR

3.834.071

Phạm Thanh Bình

Trưởng phòng

0905.062.209

8

HUYỆN KRÔNG NĂNG

3.675.280

Nguyễn Tấn Sỹ

Trưởng phòng

0905.051.107

9

HUYỆN LẮK

3.586.527

Nguyễn Anh Tú

Trưởng phòng

0903.549.990

10

HUYỆN KRÔNG ANA

3.637.846

Nguyễn Công Hạnh

Trưởng phòng

0905.246.568

11

HUYỆN EA KAR

3.627.827

Nguyễn Tấn Lượng

Trưởng phòng

0913.498.986

12

HUYỆN CƯ KUIN

3.640.549

Y Ngơn Niê

Trưởng phòng

0903.116.316

13

HUYỆN EA H’LEO

3.777.308

Nguyễn Xuân Hương

Trưởng phòng

0914.072.960

14

HUYỆN KRÔNG BÚK

3.574.486

Huỳnh Thanh Bình

Trưởng phòng

0974.141.447

15

HUYỆN KRÔNG PẮK

3.521.484

Phan Tấn Bảy

Trưởng phòng

0914.220.818

Thông báo
Công văn 05/TTTK ngày 12/01/2018 V/v thực hiện báo cáo thống kê về khoa học và công nghệ năm 2017
Thông báo số 03/TB-SKHCN ngày 03/01/2018; Đề xuất dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi thực hiện từ năm 2019
Thông báo số 02/TB-SKHCN ngày 02/01/2018; Đề xuất nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp quốc gia năm 2019
Thông báo số 01/TB-SKHCN ngày 02/01/2018; Đề xuất nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh năm 2019
Công văn số 10155/UBND-TH ngày 18/12/2018 của UBND tỉnh Đắk Lắk, V/v hưởng ứng Cuộc thi "Sáng kiến vì Cộng đồng" lần thứ II
Công văn số 08/SKHCN-CNg ngày 03/1/2018 V/v cung cấp thông tin về công tác thực thi quyền sở hữu công nghiệp năm 2017
Công văn số 07/SKHCN-CNg ngày 03/1/2018 V/v báo cáo kết quả hoạt động sáng kiến năm 2017
Công văn về việc tổ chức điều tra thống kê về KH&CN năm 2017
Thông báo nộp Phiếu bổ sung hồ sơ đảng viên năm 2017
Kế hoạch số 666/SKHCN-KH ngày 27/11/2017 V/v tham gia góp ý kiến Dự thảo 02 văn bản Quy phạm pháp luật năm 2017
Thông báo số 162/TB-SKHCN ngày 04/12/2017 V/v thi tuyển chức danh Chánh Thanh tra, Sở KH&CN tỉnh Đắk Lắk
Thông báo 160/TB-SKHCN, V/v Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN thuộc "Chương trình KH&CN trong j điểm cấp Quốc gia phục vụ đổi mới, hiện đại hóa công nghệ khai thác và chế biến khoáng đến năm 2025"
Thông báo số 653/SKHCN-CNg ngày 23/11/2017 V/v báo cáo thực trạng an toàn tiến hành công việc bức xạ, kiểm soát chiếu xạ nghề nghiệp và chiếu xạ công chúng
Công văn 149/SKHCN-CNg ngày 07/4/2017 V/v phổ biến, tuyên truyền Quyết định số 39/QĐ-UBND
Thông báo số 46/TB-SKHCN ngày 24/2/2017 V/v đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp Quốc gia năm 2018
Mẫu báo cáo kết quả nhiệm vụ tháng và kế hoạch tháng
Thống kê lượt truy cập
+ Hiện tại : 35
+ Hôm nay: 35
Tổng lượng truy cập
1284754

Bản quyền thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk

Địa chỉ: 15A Trường Chinh - TP. Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0500.3.952400 - Fax: 0500.3.952900

Email: skhcn@khcn.daklak.gov.vn

Website: skhcn.daklak.gov.vn

Giấy phép số: 306/GP-BC do Cục Báo Chí - Bộ VHTT&DL cấp ngày 18/07/2007