Ngày 21 Tháng 1 Năm 2018 Sở Khoa Học Công Nghệ Tỉnh Đắk Lắk
Quản lý Văn bản và Điều hành
Hộp thư điện tử
Liên kết Website
Bản đồ Đắk Lắk
Khoa học và công nghệ cơ sở
Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp cơ sở: “Xây dựng cánh đồng mẫu lớn lúa thuần chất lượng cao AC5 tại phường Khánh Xuân, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk”
11:37 23/06/2017

Chiều ngày 20/6, Sở Khoa học và Công nghệ(KH&CN) đã tổ chức Hội đồng KH&CN đánh giá, nghiệm thu đề tài cấp cơ sở: “Xây dựng cánh đồng mẫu lớn lúa thuần chất lượng cao AC5 tại phường Khánh Xuân, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk”. Đề tài do Phòng Kinh tế thành phố Buôn Ma Thuột thực hiện, Ths. Hồ Thị Cẩm Lai làm chủ nhiệm đề tài

 

Hội đồng KH&CN nghiệm thu kết quả nghiên cứu

Hội đồng KH&CN nghiệm thu kết quả nghiên cứu

Đề tài nghiên cứu gồm 3 nội dung chính, là: Xây dựng một cánh đồng mẫu lúa thuần chất lượng cao AC5, diện tích 20ha tại phường Khánh Xuân, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk; Tổ chức 05 lớp tập huấn về các biện pháp ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất lúa tập trung, đồng bộ; Tổ chức 01 hội thảo đầu bờ đánh giá kết quả thực hiện mô hình “Cánh đồng mẫu lúa thuần chất lượng cao AC5 tại phường Khánh Xuân”.

 

Qua quá trình nghiên cứu, đề tài đã bám sát các nội dung để triển khai thực hiện. Đề tài cũng đưa ra một số đánh giá như sau: Về hiệu quả kinh tế, qua điều tra thu thập số liệu của một số hộ đại diện cho 131 hộ nông dân tham gia mô hình. Tổng hợp các khoản đầu tư, chăm sóc và năng suất thực thu cho thấy mô hình cánh đồng mẫu lúa lai AC5 cao hơn so với sản xuất theo tập quán truyền thống của nông dân là 17.030.000 đồng/ha, nhờ tăng các yếu tố năng suất, chất lượng sản phẩm (tăng 0.5 – 0.7 tạ/sào, tăng giá thành gạo). Gạo AC5 thơm ngon hơn các giống lúa thuần khác nên giá lúa thịt cao hơn 1.000 – 2.000 đồng/kg; Về hiệu quả xã hội, giúp bà con nông dân thay đổi tập quán sản xuất từ manh mún, tự phát, riêng lẻ sang sản xuất đồng bộ trên cơ sở áp dụng khoa học kỹ thuật; Về hiệu quả môi trường, hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, phân đạm, cây lúa sinh trưởng phát triển tốt, bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe cho người trực tiếp sản xuất lúa, sản phẩm được an toàn cho người tiêu dùng.

 

Ban chủ nhiệm đề tài

Ban chủ nhiệm đề tài

Qua báo cáo kết quả nghiên cứu, Hội đồng KH&CN cũng đã thống nhất nghiệm thu kết quả nghiên cứu đề tài, qua đó cũng đề nghị Ban chủ nhiệm chỉnh sửa, hoàn thiện một số phần còn thiếu xót để bàn giao kết quả nghiên cứu theo quy định.

 

Minh Hồng - Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN

Các tin khác

Hội đồng tư vấn giao trực tiếp Đề tài cấp cơ sở: "Ứng dụng các hợp chất tự nhiên có hoạt tính kháng oxy hóa và ức chế vi sinh vật trong bảo quản trái bơ và chanh dây tại tỉnh Đắk Lắk" Hội đồng tư vấn giao trực tiếp Đề tài cấp cơ sở: “Phát triển nguồn nhân lực địa chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk” Hội thảo tổng kết và đánh giá kết quả đề tài: “Xây dựng mô hình trồng giống lúa thảo dược Vĩnh Hòa 1 tại huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk” Hội đồng tư vấn giao trực tiếp Đề tài cấp cơ sở: “Đánh giá thực trạng an toàn bức xạ và đề xuất các giải pháp đảm bảo an toàn bức xạ trong các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk” Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp cơ sở: “Ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng chương trình quản lý khoa học công nghệ cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk” Hội thảo: “Giới thiệu chương trình quản lý khoa học và công nghệ cấp huyện” Hội đồng khoa học xét duyệt đề tài cấp cơ sở: "Nghiên cứu tình hình vay vốn trong tái canh cà phê của doanh nghiệp, người dân tỉnh Đắk Lắk" Xét duyệt đề tài cấp cơ sở: “Xây dựng mô hình trồng rau an toàn trong nhà lưới sử dụng hệ thống tưới phun tự động tại huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk” Nghiệm thu đề tài: “Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả thông tin, truyền thông góp phần phát triển KTXH; ANQP trên địa bàn hai huyện biên giới Buôn Đôn, Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk” Xét duyệt đề tài cấp cơ sở “Xây dựng mô hình sản xuất giống lúa OM6167, OM7347, OM4900 tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk”
Thông báo
Công văn 05/TTTK ngày 12/01/2018 V/v thực hiện báo cáo thống kê về khoa học và công nghệ năm 2017
Thông báo số 03/TB-SKHCN ngày 03/01/2018; Đề xuất dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi thực hiện từ năm 2019
Thông báo số 02/TB-SKHCN ngày 02/01/2018; Đề xuất nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp quốc gia năm 2019
Thông báo số 01/TB-SKHCN ngày 02/01/2018; Đề xuất nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh năm 2019
Công văn số 10155/UBND-TH ngày 18/12/2018 của UBND tỉnh Đắk Lắk, V/v hưởng ứng Cuộc thi "Sáng kiến vì Cộng đồng" lần thứ II
Công văn số 08/SKHCN-CNg ngày 03/1/2018 V/v cung cấp thông tin về công tác thực thi quyền sở hữu công nghiệp năm 2017
Công văn số 07/SKHCN-CNg ngày 03/1/2018 V/v báo cáo kết quả hoạt động sáng kiến năm 2017
Công văn về việc tổ chức điều tra thống kê về KH&CN năm 2017
Thông báo nộp Phiếu bổ sung hồ sơ đảng viên năm 2017
Kế hoạch số 666/SKHCN-KH ngày 27/11/2017 V/v tham gia góp ý kiến Dự thảo 02 văn bản Quy phạm pháp luật năm 2017
Thông báo số 162/TB-SKHCN ngày 04/12/2017 V/v thi tuyển chức danh Chánh Thanh tra, Sở KH&CN tỉnh Đắk Lắk
Thông báo 160/TB-SKHCN, V/v Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN thuộc "Chương trình KH&CN trong j điểm cấp Quốc gia phục vụ đổi mới, hiện đại hóa công nghệ khai thác và chế biến khoáng đến năm 2025"
Thông báo số 653/SKHCN-CNg ngày 23/11/2017 V/v báo cáo thực trạng an toàn tiến hành công việc bức xạ, kiểm soát chiếu xạ nghề nghiệp và chiếu xạ công chúng
Công văn 149/SKHCN-CNg ngày 07/4/2017 V/v phổ biến, tuyên truyền Quyết định số 39/QĐ-UBND
Thông báo số 46/TB-SKHCN ngày 24/2/2017 V/v đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp Quốc gia năm 2018
Mẫu báo cáo kết quả nhiệm vụ tháng và kế hoạch tháng
Thống kê lượt truy cập
+ Hiện tại : 92
+ Hôm nay: 92
Tổng lượng truy cập
1284819

Bản quyền thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk

Địa chỉ: 15A Trường Chinh - TP. Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0500.3.952400 - Fax: 0500.3.952900

Email: skhcn@khcn.daklak.gov.vn

Website: skhcn.daklak.gov.vn

Giấy phép số: 306/GP-BC do Cục Báo Chí - Bộ VHTT&DL cấp ngày 18/07/2007