Ngày 18 Tháng 12 Năm 2018 - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk
Quản lý Văn bản và Điều hành
Hộp thư điện tử
Chuyên mục KH&CN
Bản tin Thông tin KH&CN
Bản tin KH&CN
Liên kết Website
Bản đồ Đắk Lắk
Nhiệm vụ KH&CN
Tạo lập nhãn hiệu chứng nhận Gạo Krông Ana
08:58 13/03/2018

1. Tên nhiệm vụ: Tạo lập nhãn hiệu chứng nhận Gạo Krông Ana.

2. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Krông Ana

Địa chỉ: Xã Ea Na, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 01225437373

3. Chủ nhiệm nhiệm vụ: CN. Trần Phước Ku Ba

4. Mục tiêu nghiên cứu:

       - Xác lập thành công quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu chứng nhận “Gạo Krông Ana” được Cục Sở hữu trí tuệ chấp nhận đơn.

       - Xây dựng hệ thống văn bản pháp lý nhãn hiệu chứng nhận Gạo Krông Ana.

5. Nội dung nghiên cứu chính:

Nội dung 1: Thu thập thông tin lập báo cáo thực trạng sản xuất và tiêu thụ sản phẩm gạo của huyện Krông Ana.

+ Quy trình, kỹ thuật trồng trọt, canh tác và giống lúa tại huyện Krông Ana.

+ Thực trạng sản xuất, chế biện, bảo quản sản phẩm gạo.

+ Thu thập thông tin về sản phẩm và thị trường tiêu thụ.

Nội dung 2: Lập bản đồ khu vực địa lý huyện Krông Ana và trình UBND tỉnh phê duyệt đồng ý sử dụng tên Krông Ana cho sản phẩm gạo.

Nội dung 3: Xác định mẫu nhãn hiệu chứng nhận Gạo Krông Ana

+ Thiết kế, lựa chọn, khẳng định mẫu nhãn hiệu đáp ứng yêu cầu bảo hộ bằng cách tổ chức cuộc thi để chọn Logo.

Nội dung 4: Phân tích tính chất, chất lượng của sản phẩm gạo Krông Ana.

+ Lấy mẫu sản phẩm tại vùng sản phẩm và tiến hành kiểm nghiệm xác định chỉ tiêu định lượng của sản phẩm Gạo Krông Ana. Cụ thể như sau:

- Chỉ tiêu cảm quản: (Đối với một số giống lúa chủ yếu).

- Các chỉ tiêu khác: Chỉ tiêu lý hóa; Chỉ tiêu vi sinh (các loại vi khuẩn gây ngộ độc thực phẩm); Chỉ tiêu kim loại nặng; Chỉ tiêu hóa chất không mong muốn (thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật, chất bảo quản chống mốc…) sẽ lấy mẫu gửi Trung tâm Kiểm nghiệm có uy tín thực hiện kiểm nghiệm và các quy định của pháp luật để làm căn cứ xây dựng chỉ tiêu định lượng cho sản phẩm.

Nội dung 5:  Xây dựng Quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận Gạo Krông Ana

+ Quy chế sử dụng nhãn hiệu.

+ Xây dựng hệ thống văn bản làm cơ sở cho hoạt động quản lý nhãn hiệu chứng nhận.

Nội dung 6: Lập hồ sở đăng ký, nộp Cục Sở hữu trí tuệ theo đúng hướng dẫn.

6. Lĩnh vực nghiên cứu:

Mã cấp 1: 5. Khoa học xã hội

Mã cấp 2: 599. Khoa học xã hội khác

7. Phương pháp nghiên cứu:

8. Sản phẩm khoa học và công nghệ dự kiến:

- Logo nhãn hiệu chứng nhận “Gạo Krông Ana).

- Quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận.

- Quy trình cấp phép và hủy bỏ quyền sử dụng nhãn hiệu.

- Quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc và thu hoạch Gạo mang nhãn hiệu chứng nhận Gạo Krông Ana.

- Quy trình kiểm soát chất lượng gạo mang nhãn hiệu “Gạo Krông Ana”.

- Bản đồ khu vực địa lý liên quan đến nhãn hiệu “Gạo Krông Ana”.

- Đơn được chấp nhận hợp lệ.

- Báo cáo tổng kết

9. Thời gian thực hiện: 12 tháng (12/2017 đến tháng 11/2018).

Các tin khác

Tạo lập nhãn hiệu Tập thể Tinh dầu sả Ea Tir Nghiên cứu giải pháp hợp tác công - tư trong cung ứng dịch vụ công trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong trồng trọt Hà thủ ô đỏ (Polygonummultiflorum (Thumb.) Haraldson.) tại vùng đồng bào dân tộc tỉnh Đắk Lắk Sản xuất thử nghiệm cây Hồng hoa (Hibiscus sabdariffa L.) tại huyện Lắk và Buôn Đôn tỉnh Đắk Lắk Đánh giá khả năng cung cấp nước mặt của hệ thống sông, suối và hồ đập phục vụ nông nghiệp tại các vùng có nguy cơ hạn hán cao của tỉnh Đắk Lắk Nghiên cứu đặc điểm sinh học, thử nghiệm nuôi thuần hóa và sản xuất giống cá Rô cờ (Osphronemusexodon Roberts, 1994) tại Đắk Lắk Nghiên cứu phát triển hệ thống mô hình hóa và quản lý hiện vật, bảo tàng, di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Nghiên cứu chế tạo máy bay không người lái, phục vụ sản xuất nông nghiệp trong điều kiện biến đổi khí hậu tại tỉnh Đắk Lắk Xây dựng mô hình trồng thử nghiệm cây Sa chi (Plukenetia Volubilis) trên địa bàn huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trồng và sơ chế nấm Mộc nhĩ (Auricularia auricular) tại huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk
Thông báo
Thông báo 171/TB-SKHCN, V/v xây dựng thuyết minh Dự án "Tạo lập nhãn hiệu chứng nhận gà thịt Ea Kar" thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển TSTT tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2015-2020
Thông báo số 167/TB-SKHCN ngày 13/11/2018, tuyển chọn tổ chức cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2019
Thông báo V/v viết thu hoạch các kết quả học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị TW 7, khóa XII của Đảng
Thông báo 139/TB-SKHCN ngày 06/9/2018, V/v kiểm tra kết quả xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại các cơ quan HCNN trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Thông báo 137/TB-SKHCN ngày 31/8/2018, V/v niêm yết và thực hiện 39 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk
Thông báo số 127/TB-SKHCN ngày 14/8/2018, Đề xuất nhiệm vụ tham gia Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ đến năm 2020 bắt đầu thực hiện từ năm 2019
Công văn số 30/TĐC-QLĐL ngày 18/7/2018 của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng V/v hướng dẫn thực hiện Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN; Thông tư số 08/2018/TT-BKHCN, ngày 15/6/2018 của Bộ KH&CN
Thông báo số 82/TB-SKHCN ngày 11/5/2018 V/v niêm yết và thực hiện 45 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở KH&CN tỉnh Đắk Lắk
Thông báo số 400/SKHCN-VP ngày 14/6/2018, V/v thực hiện chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 1/9/2017
Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND ngày 27/3/2018; Ban hành quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND ngày 27/3/2018; V/v Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Kế hoạch số 39/KH-SKHCN ngày 23/3/2018; Triển khai Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2018 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Thông báo số 34/TB-SKHCN ngày 15/3/2018 , Tuyển chọn tổ chức cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2018
Thông báo số 110/SKHCN-KHTC ngày 12/3/2018 của Sở KH&CN V/v xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách KH&CN năm 2019
Công văn 314/TĐC-ĐL của Tổng cục TĐC, V/v kiểm định lại cột đo xăng dầu để bán xăng E5 và thực hiện quy định gắn thiết bị in chứng từ bán hàng cho cột đo xăng dầu
Thông báo số 03/TB-SKHCN ngày 03/01/2018; Đề xuất dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi thực hiện từ năm 2019
Thông báo số 02/TB-SKHCN ngày 02/01/2018; Đề xuất nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp quốc gia năm 2019
Thông báo số 01/TB-SKHCN ngày 02/01/2018; Đề xuất nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh năm 2019
Công văn số 10155/UBND-TH ngày 18/12/2017 của UBND tỉnh Đắk Lắk, V/v hưởng ứng Cuộc thi "Sáng kiến vì Cộng đồng" lần thứ II
Kế hoạch số 666/SKHCN-KH ngày 27/11/2017 V/v tham gia góp ý kiến Dự thảo 02 văn bản Quy phạm pháp luật năm 2017
Thông báo 160/TB-SKHCN, V/v Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN thuộc "Chương trình KH&CN trọng điểm cấp Quốc gia phục vụ đổi mới, hiện đại hóa công nghệ khai thác và chế biến khoáng đến năm 2025"
Thống kê lượt truy cập
Tổng lượng truy cập
1731411

Bản quyền thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk

Địa chỉ: 15A Trường Chinh - Thành phố Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3.952400 - Fax: 0262.3.952900

Email: vp@khcn.daklak.gov.vn

Website: http://skhcn.daklak.gov.vn

Giấy phép số: 306/GP-BC do Cục Báo Chí - Bộ VHTT&DL cấp ngày 18/07/2007