Ngày 22 Tháng 6 Năm 2018 - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk
Quản lý Văn bản và Điều hành
Hộp thư điện tử
Liên kết Website
Bản đồ Đắk Lắk
Nhiệm vụ KH&CN
Tạo lập nhãn hiệu Tập thể Tinh dầu sả Ea Tir
08:58 13/03/2018

1. Tên nhiệm vụ: Tạo lập nhãn hiệu Tập thể Tinh dầu sả Ea Tir.

2. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Ea H’Leo

Địa chỉ: 22 Điện Biên Phủ, Thị trấn Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 02623.525257

3. Chủ nhiệm nhiệm vụ: CN. Đào Văn Bé

4. Mục tiêu nghiên cứu:

       - Xác lập thành công quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu tập thể sả Java xã Ea Tir.

       - Xây dựng hệ thống văn bản pháp quy nhãn hiệu tập thể sả Java xã Ea Tir.

5. Nội dung nghiên cứu chính:

Nội dung 1: Thu thập cơ sở dữ liệu về điều kiện sản xuất trên địa bàn xã Ea Tir, mô tả phương thức sản xuất, tài liệu hướng dẫn kỹ thuật

+ Điều tra, khảo sát, thu thập thông tin tài liệu về sản phẩm và vùng dự án.

+ Lấy mẫu sản phẩm tại vùng sản phẩm và tiến hành kiểm nghiệm xác định chỉ tiêu định lượng của sản phẩm tinh dầu sả Java xã Ea Tir.

Nội dung 2: Lập bản đồ hành chính xã và trình UBND tỉnh phê duyệt đồng ý sử dụng tế Ea Tir cho sản phẩm tinh dầu sả

Nội dung 3:  Thiết kế mẫu nhãn hiệu tập thể tinh dầu sả Java xã Ea Tir

+ Thiết kế, lựa chọn mẫu nhãn hiệu tập thể đáp ứng yêu cầu bảo hộ.

Nội dung 4: Phân tích một số chỉ tiêu chất lượng tinh dầu sả Java xã Ea Tir.

+ Lấy mẫu tinh dầu sả gửi đơn vị có đủ điều kiện phân tích một số chỉ tiêu chất lượng.

Nội dung 5:  Xây dựng và hoàn thiện các văn bản, tài liệu phục vụ công tác đăng ký, sử dụng, quản lý nhãn hiệu tập thể tinh dầu sả Java xã Ea Tir

+ Xây dựng quy chế quản lý, sử dụng Nhãn hiệu tập thể tinh dầu sả Java xã Ea Tir.

+ Xây dựng Quy trình kỹ thuật sản xuất sản phẩm tinh dầu sả Java xã Ea Tir.

+ Xây dựng Quy trình cấp phép và hủy bỏ quyền sử dụng Nhãn hiệu tập thể tinh dầu sả Java xã Ea Tir.

+ Tổ chức hội thảo góp ý, ban hành quy chế sử dụng.

Nội dung 6: Lập hồ sở đăng ký bảo hộ Nhãn hiệu tập thể tinh dầu sả Java Ea Tir để nộp đơn Cục Sở hữu trí tuệ.

6. Lĩnh vực nghiên cứu:

Mã cấp 1: 5. Khoa học xã hội

Mã cấp 2: 599. Khoa học xã hội khác

7. Phương pháp nghiên cứu:

8. Sản phẩm khoa học và công nghệ dự kiến:

- Quyết định chấp nhận đơn hợp lệ của Cục Sở hữu trí tuệ.

- Kết quả phân tích tính chất, chất lượng của tinh dầu sả Java Ea Tir của đơn vị đủ điều kiện phân tích hợp pháp. Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật.

- Logo mẫu nhãn hiệu theo đúng quy định của Luật Sở hữu trí tuệ.

- Quyết định phê duyệt các quy chế quản lý, sử dụng nhãn hiệu tập thể đảm bảo quyền lợi của các thành viên: Cấp, thu hồi sử dụng nhãn hiệu tập thể, kiểm soát, xử lý vi phạm, mô hình quản lý.

 - Bản đồ hành chính xã, Nhãn hiệu tập thể tinh dầu sả Java Ea Tir.

- Báo cáo tổng kết thực hiện dự án.

9. Thời gian thực hiện: 12 tháng (9/2017 đến tháng 6/2018).

Các tin khác

Nghiên cứu giải pháp hợp tác công - tư trong cung ứng dịch vụ công trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong trồng trọt Hà thủ ô đỏ (Polygonummultiflorum (Thumb.) Haraldson.) tại vùng đồng bào dân tộc tỉnh Đắk Lắk Sản xuất thử nghiệm cây Hồng hoa (Hibiscus sabdariffa L.) tại huyện Lắk và Buôn Đôn tỉnh Đắk Lắk Đánh giá khả năng cung cấp nước mặt của hệ thống sông, suối và hồ đập phục vụ nông nghiệp tại các vùng có nguy cơ hạn hán cao của tỉnh Đắk Lắk Nghiên cứu đặc điểm sinh học, thử nghiệm nuôi thuần hóa và sản xuất giống cá Rô cờ (Osphronemusexodon Roberts, 1994) tại Đắk Lắk Nghiên cứu phát triển hệ thống mô hình hóa và quản lý hiện vật, bảo tàng, di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Nghiên cứu chế tạo máy bay không người lái, phục vụ sản xuất nông nghiệp trong điều kiện biến đổi khí hậu tại tỉnh Đắk Lắk Xây dựng mô hình trồng thử nghiệm cây Sa chi (Plukenetia Volubilis) trên địa bàn huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trồng và sơ chế nấm Mộc nhĩ (Auricularia auricular) tại huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk Ứng dụng công nghệ lò trung tần trong công đoạn nấu luyện gang để sản xuất các sản phẩm gang đúc tại Đắk Lắk
Thông báo
Thông báo số 400/SKHCN-VP ngày 14/6/2018, V/v thực hiện chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 1/9/2017
Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND ngày 27/3/2018; Ban hành quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND ngày 27/3/2018; V/v Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Kế hoạch số 39/KH-SKHCN ngày 23/3/2018; Triển khai Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2018 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Thông báo số 34/TB-SKHCN ngày 15/3/2018 , Tuyển chọn tổ chức cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2018
Thông báo số 110/SKHCN-KHTC ngày 12/3/2018 của Sở KH&CN V/v xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách KH&CN năm 2019
Công văn 314/TĐC-ĐL của Tổng cục TĐC, V/v kiểm định lại cột đo xăng dầu để bán xăng E5 và thực hiện quy định gắn thiết bị in chứng từ bán hàng cho cột đo xăng dầu
Thông báo số 08/TB-SKHCN và 09/TB-SKHCN ngày 09/01/2018 Thông báo xây dựng danh mục đề xuất nhiệm KH&CN cấp cơ sở thực hiện năm 2019 đối với sở ban ngành, đoàn thể và huyện, thị xã, thành phố
Công văn 05/TTTK ngày 12/01/2018 V/v thực hiện báo cáo thống kê về khoa học và công nghệ năm 2017
Thông báo số 03/TB-SKHCN ngày 03/01/2018; Đề xuất dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi thực hiện từ năm 2019
Thông báo số 02/TB-SKHCN ngày 02/01/2018; Đề xuất nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp quốc gia năm 2019
Thông báo số 01/TB-SKHCN ngày 02/01/2018; Đề xuất nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh năm 2019
Công văn số 10155/UBND-TH ngày 18/12/2018 của UBND tỉnh Đắk Lắk, V/v hưởng ứng Cuộc thi "Sáng kiến vì Cộng đồng" lần thứ II
Công văn số 08/SKHCN-CNg ngày 03/1/2018 V/v cung cấp thông tin về công tác thực thi quyền sở hữu công nghiệp năm 2017
Công văn số 07/SKHCN-CNg ngày 03/1/2018 V/v báo cáo kết quả hoạt động sáng kiến năm 2017
Công văn về việc tổ chức điều tra thống kê về KH&CN năm 2017
Thông báo nộp Phiếu bổ sung hồ sơ đảng viên năm 2017
Kế hoạch số 666/SKHCN-KH ngày 27/11/2017 V/v tham gia góp ý kiến Dự thảo 02 văn bản Quy phạm pháp luật năm 2017
Thông báo số 162/TB-SKHCN ngày 04/12/2017 V/v thi tuyển chức danh Chánh Thanh tra, Sở KH&CN tỉnh Đắk Lắk
Thông báo 160/TB-SKHCN, V/v Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN thuộc "Chương trình KH&CN trong j điểm cấp Quốc gia phục vụ đổi mới, hiện đại hóa công nghệ khai thác và chế biến khoáng đến năm 2025"
Thông báo số 653/SKHCN-CNg ngày 23/11/2017 V/v báo cáo thực trạng an toàn tiến hành công việc bức xạ, kiểm soát chiếu xạ nghề nghiệp và chiếu xạ công chúng
Công văn 149/SKHCN-CNg ngày 07/4/2017 V/v phổ biến, tuyên truyền Quyết định số 39/QĐ-UBND
Thông báo số 46/TB-SKHCN ngày 24/2/2017 V/v đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp Quốc gia năm 2018
Thống kê lượt truy cập
Tổng lượng truy cập
1466854

Bản quyền thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk

Địa chỉ: 15A Trường Chinh - TP. Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0500.3.952400 - Fax: 0500.3.952900

Email: skhcn@khcn.daklak.gov.vn

Website: skhcn.daklak.gov.vn

Giấy phép số: 306/GP-BC do Cục Báo Chí - Bộ VHTT&DL cấp ngày 18/07/2007